בס"ד
 
הצהרת נגישות:
 
מבוא:
אתר "אינייל" מיועד לאנשים המשתמשים או מתעניינים בשרותי ציפורניים.  
האתר מכיל מאמרים, הקלטות וסרטונים המסבירים ודנים בנושאים שונים מתחום הציפורניים.
אנחנו ב"אינייל" משקיעים משאבים רבים להנגשת אתר זה, בכדי לאפשר חווית גלישה מיטבית לכלל האוכלוסייה ולאנשים עם מוגבלויות בפרט.
אנו פועלים להנגשת אתר זה, כי אנו מאמינים כי כולנו שווי זכויות ושווים במהותנו.
 באתר זה מוטמע תוסף הנגישות  site 123המסייע בהנגשת האתר לבעלי מוגבלויות.
אתר זה הנו אתר שמיש לכלל האוכלוסייה ברובו תוך השתדלות מקסימאלית..
אם נתקלתם בקושי כלשהו בגלישה באתר וצפייה בתוכן האתר, אנו מתנצלים ומבקשים סליחה על כך, ונשמח שתפנו את תשומת ליבנו לכך.

 דרכי פניה
  • שעות הפעילות הינן בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:30
  • שליחת מייל לכתובת  enail.co.il@gmail.com
  • לשליחת סמס או השארת הודעה: 054-5939690
פרטים אישיים
אילנה זהבי 054-5939690
Zahav111@gmail.com
 הצהרת הנגישות תקפה נכון לתאריך: 14.4.23