לק ג'ל אורלי
 אביב 2016

לכל לק ג'ל צבע תואם בלק רגיל